• ใหม่
จำนวนพินต่อแถว: 10 จำนวนแถว: 1 7.62 มม. เส้นตรงกลางรั้วประเภทเทอร์มินัล P = 7.62 มม. 7.62 มม. KF28H-7.62-10P

จำนวนพินต่อแถว: 10 จำนวนแถว: 1 7.62 มม. เส้นตรงกลางรั้วประเภทเทอร์มินัล P = 7.62 มม. 7.62 มม. KF28H-7.62-10P

฿ 2.00
ในสต็อก
ใช้ได้

(1 พีซี) จำนวนพินต่อแถว : 10 จำนวนแถว : 1 7.62 มม. เส้นตรงกลางรั้วประเภทเทอร์มินัล P = 7.62 มม. 7.62 มม. KF28 H-7.62-10 P (1 พีซี) จำนวนพินต่อแถว : 10 จำนวนแถว : 1 7.62 มม. เส้นตรงกลางรั้วประเภทเทอร์มินัล P = 7.62 มม. 7.62 มม. KF28 H-7.62-10 P (1 พีซี) จำนวนพินต่อแถว : 10 จำนวนแถว : 1 7.62 มม. เส้นตรงกลางรั้วประเภทเทอร์มินัล P = 7.62 มม. 7.62 มม. KF28 H-7.62-10 P

สเปค

การคัดเลือกลูกค้า