• ใหม่
Goshen and Deckertown Railway Co. - $ 500 BOND

Goshen and Deckertown Railway Co. - $ 500 BOND

฿ 0.54
ในสต็อก
ใช้ได้

$ 500 7% พันธบัตรไม่ได้ลงนาม พันธบัตรเป็นเอกสารของชื่อเรื่องเงินกู้ มีการออกพันธบัตรไม่เพียง แต่โดยธุรกิจ แต่ยังรวมถึงรัฐบาลระดับชาติรัฐหรือเมืองหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ หรือบางครั้งโดยบุคคล พันธบัตรเป็นเงินกู้แก่ บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ โดยปกติแล้วพวกเขาจะชำระคืนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ พันธบัตรได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ซึ่งมักจะต้องจ่ายโดยกิจการโดยไม่คำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน ผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ของกิจการ

สเปค

การคัดเลือกลูกค้า